Tiešie maksājumi 2015-2020

Kā palielināt AAL efektivitāti

Bioloģiskie līdzekļi

Ko slēpj sevī augsne

Augu sekas nozīme lauksaimniecības kultūru ražības celšanā

Lauka pupas (Vicia faba)

Kā ierobežot nezāles nelietojot herbicīdus

Graudi un rapsis

Zaļmēslojums

Ūdens pH reakcijas nozīme

Humīnu nozīme lauksaimniecībā

Semināra par veiksmīgas saimniekošanas priekšnoteikumiem, aktualitātēm augu aizsardzībā un sabalansētu augu barošanu materiāli

Semināra par jaunumiem normatīvajos aktos par AAL un MM lietošanu, barības vielu nepieciešamību augiem un ieteikumiem pākšaugu novākšanā materiāli

Semināra par ieteikumiem nezāļu apkarošanā un augkopības pamatu atsvaidzināšanu, kā arī par jaunākajiem pētījumiem bioloģiskas izcelsmes produktu izmantošanu ražības palielināšanai materiāli

Semināra par ekonomisku saimniekošanu, sējumu apdrošināšanu, nanotehnoloģijām lauksaimniecībā un lauku līdzināšanu materiāli

Semināra par lucernas audzēšanu, augsnes mikrobioloģiju un bioloģiskas izcelsmes produkta „ Albit” efektivitāti materiāli

Semināra par pākšaugu audzēšanu, minimālās augsnes apstrādes un tiešās sējas priekšrocībām, trūkumiem un praktisko pieredzi Latvijā materiāli

Semināra kā paaugstināt ražību, izmantojot aminoskābes, virsmas aktīvās vielas, ūdens pH reakcijas mazinātāju un kā izvēlētis augsnes apstrādes tehniku materiāli

Semināra par jaunumiem augu aizsardzībā un mēslošanā materiāli

Semināra par aminoskābju preparātiem un lauka pupu audzēšanu materiāli