2016.gada 9. martā LPKS “ Agrario” rīkoja semināru par veiksmīgas saimniekošanas priekšnoteikumiem, aktualitātēm augu aizsardzībā un sabalansētu augu barošanu.

Kaļķošanas nozīme ražas kāpināšanā, Klāvs Zambergs (LPKS Agrario)

Nano tehnoloģijas lauksaimniecībā, Anna Puiškina (SIA Anagro)

Nano produktu lietošanas ieteikumi

Sabalansēta augu barošana ar precīzās laukkopības palīdzību, Gatis Bērziņš (Agricon)