Kāpēc LPKS Agrario?

Mūsu pamatvērtības ir ilgtspējīgas un rentablas lauksaimniecības nodrošināšana mūsu biedriem un klientiem. Lai to panāktu, ir nopietni jāstrādā un vēl daudz jāmācās.
No ārvalstīm mums nāk daudzas brīnišķīgas tehnoloģijas, bet vai tās visas ir pareizas?
Visi zina, ka augu seka ir risinājums nr.1, lai augi būtu veselīgi un ražīgi, bet cik daudz mēs darām lietas labā?
Visi zina, ka zemei ir jābūt ražotāju rokās, bet vai pieejamais atbalsts mūsu zemniekiem ir pietiekams, lai konkurētu ar ārvalstnieku biezajiem makiem?
Tāpēc skatieties, ko mēs darām un paši pieņemiet lēmumu vai šāds kooperatīvs jums ir vajadzīgs…..

 1. Lai mazinātu ķīmijas slogu uz vidi, mēs esam sākuši tirgot bioloģiskās izcelsmes augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus.
 2. Lai atrisinātu augu sekas jautājumu, mēs ļoti nopietni esam pievērsušies tauriņziežu audzēšanai kā trešajai kultūrai, un lucernas pārstrādēs rūpnīcas projekts ir startējis.
 3. Lai palīdzētu saimniecībām piesaistīt finanses, mēs nelielos apmēros paši palīdzam biedriem. Lielākiem projektiem sniedzam konsultācijas par iespējamo finanšu piesaistīšanu no citām organizācijām.
 4. Mēs veicam dažādus pētījumus LLU MPS Vecauce un pie pašiem biedriem, lai noteiktu efektīvāko kultūru audzēšanas veidu.
 5. Biedru izglītošana un pieredzes apmaiņa savā starpā ir viena no mūsu darbības prioritātēm.
 6. Mēs pirmie sākām atklāti publicēt graudu iepirkumu cenas internetā – mūsu darbība ir atklāta, mums nav ko slēpt.
 7. Mēs pirmie no kooperatīviem sākām piedāvāt tādu pakalpojumu kā augsnes analīzes un dalīto mēslošanu, lai saimniecības varētu mēslot laukus selektīvi un tieši tik daudz, cik tas ir nepieciešams, nevis padomju laiku vidējo normu robežās. Tas palīdz iegūt izlīdzinātākas ražas un ietaupīt līdzekļus.

Jā, mēs sniedzam arī klasiskos kooperatīvu pakalpojumus izejvielu sagādē un ražas realizācijā, bet galvenais virziens, kurā strādājam  ir ilgstpējība un rentablitāte mūsu biedru saimniecībās. Nav svarīgi, cik liela raža ir bijusi uz lauka – svarīgs ir "sausais atlikums" -  peļņa. Peļņa dod iespēju attīstīties. Tanī pašā laikā - peļņai ir jābūt iegūtai ar godīgiem paņēmieniem, citādi tas nebūs ilgtspējīgi. Tātad saskaņā ar dabu , sirdsapziņu un sabiedrības interesēm. Ideālā variantā tam visam būtu jāsakrīt.
Tālak ir pāris domas priekš tiem, kas šaubās vai kooperācija ir izdevīga:
Daudzi jautā – kāpēc man jāatdod ražu kooperatīvam, ja turpat blakus es varu pārdot tirgotājam par 2 eur dārgāk. Ja domā īstermiņā, tad viss ir pareizi. Tieši tādā veidā tika privatizētas un pēc tam pārdotas cukurfabrikas, graudu un piena pārstrādes uzņēmumi. Sākumā taču viss bija zemnieku rokās.  Kur tas viss palicis?  Bez pirmapstrādes vai dziļākas pārstrādes papildus rentabilitāte ir grūti sasniedzama. Tas viss protams prasa ievērojamas investīcijas. Tāpēc arī katru gadu mēs pārdodam pajas un pārpalikumu ieguldām pirmapstrādē. Vai jums to vajag? Runa iet par papildus ienākumu. Protams, ka vajag.
Ar kopīgiem spēkiem tas ir saniedzams ievērojami vieglāk, ātrāk un ar mazāku risku. Arī efektīvāk. Nav jābūt cilvēkam ar augstākās matemātikas zināšanām, lai saprastu, ka, piemēram, kalte kas strādā ar jaudu 6t/ha vai 10t/ha stundā ir mazāk efektīva nekā kalte, kas strādā ar jaudu 40t/h. Pieņemot, ka enerģijas patēriņs ir vienāds, ir skaidrs, ka darbinieks, kas apkalpo šo kalti izmaksās vienādi. Vai tehnikas vienība, kas nostrādā 400 vai 800 h gadā. Kura būs efektīvāka pat pie vienādām jaudām? Protams tā, kas nostrādās ilgāk, jo tai būs samazinātas amortizācijas un attiecīgi arī banku procentu izmaksas uz nostrādāto stundu.
Daudzi saka, ka savs ir savs. Pilnībā piekrītu, jo kooperācija nav panaceja visās dzīves situācijas. Pārspēt cilvēku darba ražīgumā, kas ir vitāli ieinteresēts sava biznesa attīstībā, var tikai augsta līmeņa darbinieks (kuri kā zināms nestāv rindā pie vārtiņiem). Tanī pašā laikā ārpakalpojumu pirkšana kooperācijai ir vispareizākais veids kā uzlabot uzņēmuma efektivitāti. Tas attiecas uz pirmapstrādi, pārstrādi, loģistiku, zinātnisko un izpētes darbību, protams, arī uz tirdzniecību. Nopērkot kādu no šiem pakalpojumiem no malas, Jums ir skaidrs, ka gada beigās neviens ar iespējamo peļņu nedalīsies. Izņemot kooperatīvu. Jo tas taču ir Jūsu uzņēmums.
Latvijas apstākļos minimālais ieguvums darbojoties kooperatīvā ir 2-3% no kopējā saimniecības realizācijas apgrozījuma un 3-4% no kopējā iepirkuma apjoma. Pasaules lauksaimniecībā kooperatīvu tirgus daļa ir virs 30%, atsevišķās valstīs līdz pat 80% un joprojām strauji attīstās.
LPKS Agrario principiālās  atšķirības no citiem kooperatīviem:

 • Procentuāli mazas administratīvās izmaksas, jo vadības un personāla alga vistiešākā veidā atkarīga no peļņas un apgrozījuma.
 • Vienādi pozitīva un godīga attieksme pret visiem kooperatīva biedriem, neatkarīgi no apsaimniekojamās zemes platības un tml.
 • Kooperatīva saimnieciskās darbības caurspīdīgums - informācija par darbības rezultātiem ir pieejama katram kooperatīva biedram.

LPKS Agrario vērtības uz kurām balstīta mūsu attīstība:

 • Lauksaimniecībai Latvijā ir nākotne, un zemei jābūt saimnieku īpašumā.
 • Jāstrādā ar videi draudzīgām metodēm un ievērojot augu seku.
 • Uzsvars jāliek uz to kultūru audzēšanu un pārstrādi, kas dod vislielāko pievienoto vērtību.

Ceru, ka atbildēju uz jautājumiem, kāpēc Jums būtu izdevīgi sadarboties ar kooperatīvo sabiedrību Agrario.  

Ar cieņu,
LPKS valdes priekšsēdētājs
Andrejs Savdons