Augu sekas nozīme lauksaimniecības kultūru ražības celšanā

Augu seka  ir viens no lētākajiem līdzekļiem, kā nodrošināt kultūraugu veselību un saglabāt augsnes auglību. Pēdējos gados, domājot kā nomaksāt kredītsaistības, saimniecības audzē kultūraugus, kas nes lielāku ienākumu, atstājot novārtā augu maiņas pamatprincipus.

Plānojot augu seku, liela nozīme ir piemērotu priekšaugu un pēcaugu izvēlei, jo katrs kultūraugs patērē dažādus barības vielu un mitruma daudzumus, uzkrāj atšķirīgu sakņu un pēcpļaujas atlieku masu, atšķirīgi ietekmē augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, sējumu nezāļainību u.c.

20.gs. 60-to gadu beigās, laikā, kad zinātnei un pētniecībai tika atvēlēti lielāki līdzekļi, LLA mācību un pētījumu saimniecībā „Jelgava" uz velēnu izskalota smaga smilšmāla augsnes tika veikti pētījumi pa to kā āboliņa, ziemas kviešu, ziemas rudzu, vasaras miežu, auzu, vīķauzu, zirņu, lauka pupu, kartupeļu un cukurbiešu ražību ietekmē dažādi priekšaugi.

1.tabulas dati liecina, ka būtiski augstākas ziemas kviešu ražas iegūst, audzējot tos pēc zirņiem, kartupeļiem, āboliņa, vīķauzām un lopbarības pupām. Ziemas kviešu raža bezmaiņas sējumā vidēji četros gados bija par 46,6% zemāka nekā pēc labākā priekšauga - zirņiem, par 43,9% mazāka nekā pēc āboliņa, par 25,6% atpalika no kviešu ražas, kas iegūta pēc ziemas rudziem.

Augstākās ziemas rudzu ražas ievāktas pēc āboliņa, kartupeļiem, vīķauzām, lauka pupām un zirņiem. Kaut arī pastāv uzskats, ka ziemas rudzi pacieš atkārtotus un pat bezmaiņas sējumus, LLA izmēginājumi parādīja, ka rudzu ražas kāpināšanā sevišķi svarīga nozīme ir labai priekšauga izvēlei.

3.tabula apliecina, ka pēc vīķauzām, kartupeļiem un āboliņa miežus sēt ir izdevīgak nekā pēc ziemas kviešiem, cukubietēm vai ziemas rudziem. Miežu graudu ražas bezmaiņas sējumā vidēji piecos gados bija par 39,0% zemākas nekā pēc vīķauzām.

4.tabula norāda, ka auzu labākie priekšaugi ir āboliņš, lauka pupas un vīķauzas. Bezmaiņas sējumos auzu graudu ražas krītas mazāk nekā miežiem. Vidēji piecos gados bezmaiņas sējumā auzu graudu ražas bija par 18,9% zemākas nekā pēc labākā priekšauga - āboliņa.

Lielākās zirņu ražas ievāktas pēc auzām, vīķauzām, ziemas rudziem un vasaras miežiem. Bezmaiņas sējumos zirņu ražas bija par 39,3% zemākas, nekā audzējot pēc labākajiem priekšaugiem - auzām un vīķauzām un par 25% mazākas nekā pēc sliktākā priekšauga - cukurbietēm.

6.tabulā vērojama lauka pupu tendence ražot vairāk sējumos pēc ziemas rudziem, vīķauzām, āboliņa un ziemas kviešiem.

 Vidēji trijos gados lielākās kartupeļu bumbuļu ražas novāktas pēc vīķauzām.

Vīķauzas izrādījās būtiski labāks cukurbiešu priekšaugs nekā ziemas kvieši, auzas, mieži (8.tabula). Visumā rezultāti liecina par augu maiņas nozīmi cukurbiešu sakņu ražas celšanā, bet neapstiprina pieņemto uzskatu par cukurbiešu ražu sevišķi strauju pazemināšanos bezmaiņas sējumos.

Pētījumu rezultāti ir spilgts apstiprinājums tam, cik svarīga loma ir augu sekas ievērošanai. Analizējot datus par labākajiem priekšaugiem tradicionālajām graudaugu kultūrām - kviešiem, miežiem un rudziem, kā labākie priekšaugi izvirzās āboliņš, lauka pupas, kartupeļi, zirņi. Ne katrai saimniecībai ir iespēja un vēlēšanās turēt lopus un audzēt āboliņu, ne arī ielikt kartupeļus augu sekā. Tomēr lauka pupas un zirņi ir kultūras, kuras var audzēt. Realizācijas iespējas arī ir, - LPKS „Agrario" iepērk lauka pupas, ir iespēja fiksēt cenu pavasarī gaidāmajai ražai.

Materiāli sagatavoti, izmantojot publikāciju „ Augu seka un augsnes apstrāde", 1972 Jelgava.