Bioloģiskas izcelsmes produkti

Bioloģiskas izcelsmes produktu lietošana ir ne tikai solis uz ilgtspējīgu lauksaimniecību, tas konvencionālajām zemnieku saimniecībām ir izdevīgi. Apkopojot ietekmi uz augiem, varam izdalīt sekojošus ieguvumus:
-    palielina ražību par 5-30% (paaugstina pielietoto minerālmēslu efektivitāti);
-    ļauj samazināt mēslošanas līdzekļu normas līdz 15-50%, saglabājot kultūraugu ražību;
-    neitralizē augu aizsardzības līdzekļu radīto stresu;
-    paaugstina augu ziemcietību un sausumizturību;
-    paaugstina augu imunitāti pret slimībām, palīdz augiem atkopties pēc bargas ziemas u.c.

LPKS Agrario piedāvā sekojošus bioloģiskas izcelsmes produktus

Būsim priecīgi atbildēt uz Jūsu jautājumiem:

Iveta Savdona
Bioloģiskas izcelsmes produktu speciāliste
Mob.: 29359160
E-pasts: iveta@agrario.lv

Guntars Ozoliņš
AAL iepirkums un realizācija
Sēklu realizācija
Mob. 26534858
E-pasts: guntars@agrario.lv