LPKS Agrario saviem biedriem un klientiem piedāvā:

- Cenas nodrošināšanu nākotnes ražai ar hedžēšanas palīdzību

   LPKS Agrario pēc zemnieku saimniecības pieprasījuma palīdzēs veikt nākotnes ražas cenas hedžēšanu (cenas apdrošināšanu), lai izvairītos no zemniekam neizdevīgām biržas cenu svārstībām.