Pieejamie MM

Amonija nitrāts 34,4
Amonija nitrāts N33+P3
Amonija sulfāts N21S24
Karbamīds
NPK 10-26-26 (Krievija)
NPK 8-20-30+2s
NPK 15-15-15+9s
Kālija hlorīds
NPK 12-11-18+mikro (bez hlora) hidrokompleks
Sērs 90% Wigor-S
Amofoss
CAN N-27% 

 

MM iepirkums un realizācija
Ivo Habermanis
Mob: 26607668