Informatīvais tālrunis: 26 528 107

Valdes priekšsēdētājs

Andrejs Savdons
Sūtīt e-pastu

 

Galvenā grāmatvede

Elita Dzērvīte
Mob.: 28 666 188
Sūtīt e-pastu

www.graudi.lv portāla vadītājs
Graudu iepirkums, realizācija
Transports un loģistika
SMS pakalpojumi

Ivo Habermanis
Mob.: 26 607 668
Sūtīt e-pastu

Jurists - kredītspeciālists

Aiva Sproģe
Mob: 26 528 107
Sūtīt e-pastu

 

 

LPKS "Agrario" rekvizīti:

Reģistrācijas numurs: 48503016385
Juridiskā un faktiskā adrese: Spodrības iela 6A, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Banku informācija: Citadele banka, LV96PARX0019034860001
                                    Swedbank, LV78HABA0551027816661
                                    SEB banka, LV06UNLA0050024418359

Karte: